Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2024-04-24 Akut patchning och härdning av ftpserver

Avseer tjänst: Vi patchar vår ftp server då den hade ett akut säkerhetshål

Period: 2024-04-24 07:00

Status: Information

Kort information: Vår ftp server har avbrott en kortare stund

Mer information:

Kontrollera så du använder en säker ftp metod, så som sftp eller ftps, anslutningen kräver kryptering.

Rekommendationen är sftp mot port 22

Servernamn: crush.i8t.com