Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Konfiguration av e-post

Android + Samsung fel på SSL certifikat

Vissa versioner av Android, verkar vara i kombination med Samsung klagar på vårt SSL certfiikat.

I själva verket är det några ciphers den kräver som servern inte har.

Du kan isåfall använda inkommande server:

imap.i8t.com

Och utgående server

smtprelay.i8t.com

läs mer om smtprelay och varför den kanske inte är lika lämplig.

Notera att det inte bör vara standard servrar, utan endast användas om du inte kan ansluta mot i8t.com som inkommande och utgående server.