Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Felsökning

Felsökning av segt laddande sida

Om man vill felsöka varför en sida laddar så segt kan man använda vår php debug server, den svarar på port 8080. Testa anropa din sida på port 8080 så får du eventuellt mer verbose felinformation (från php). Men använder du ett CMS som skickar dig vidare till port 80 (exempelvis wordpress) får du felsöka mer manuellt.

Börja med att sätta en variabel överst i första scriptet (exempelvis index.php) där du sparar tiden då scriptet startas.

$start_time = microtime();

Sen lägger du in en kommentar i html koden efter varje funktion

echo myFunction($somevariable);
echo '<!-- Time needed so far: '.microtime_diff($start_time, microtime()).' -->'."\n";

Du fortsätter lägga in kommentaren så du senare i källkoden kan granska vart den har stannat. Du kan också lägga till information om vart i koden du är:

echo myFunction($somevariable);
echo '<!-- Time needed just after myFunction: '.microtime_diff($start_time, microtime()).' -->'."\n";

Och slutligen funktionen som returnerar tiden det har tagit.

function microtime_diff($a, $b) {
list($a_dec, $a_sec) = explode(" ", $a);
list($b_dec, $b_sec) = explode(" ", $b);
return sprintf("%0.3f",($b_sec - $a_sec + $b_dec - $a_dec));
}

Det finns säkerligen smartare sätt att göra detta på, kommentarerna är till ditt förfogande.