Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2021-05-09 Servicefönster samtliga tjänster - inställt

Avseer tjänst: Planerat underhållsjobb på nästan samtliga tjänster

Period: 2021-05-09 07:00-13:00

Status: Inställt

Kort information: Vi kommer utföra ett större underhållsarbete som innebär störningar

Mer information: Då arbetet delvis innebär ny router utrustning kan det förekomma flera avbrott av nästan samtliga tjänster.

Arbetet skjuts upp på grund av pågående pandemi.