Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2015-12-10 ny anycast namnserver

Avseer tjänst: anycast.lopdns.se

Period: 2015-12-10

Status: Information endast

Kort information: Vi erbjuder anycast dns på vår server anycast.lopdns.se

Mer information:

Anycast är en teknik som används för att ha flera servrar med samma IPnummer. Datorn väljer automatiskt den server som är närmast. Exempelvis om man befinner sig i Europa används en europeisk server, medan besökare från Amerika använder en server från USA. Osv.

För att din domän ska ta del av vår anycast dns behöver du lägga till en namnserver, anycast.lopdns.se

Aktiverat för: Alla webbhotellskunder har anycast stöd automatiskt. Lopdns användare kommer få möjlighet att köpa denna extratjänst.

Testa själv: Med hjälp av kommandot dig

dig dindomän.se @anycast.lopdns.se

Eller nslookup

nslookup
server anycast.lopdns.se
dindomän.se