Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Kontoadministration

Lägg till supportkontakt

För att vi ska säkerställa att du har rätt att begära support för ett specifikt konto eller domän hos oss validerar vi din e-postadress. Om vi inte kan validera att du som kontaktar oss är en giltig supportkontakt för det kontot du begär support för kan vi komma att helt neka support.

För att lägga till fler e-postadresser som supportkontakt, logga in i vår kundzon.

Välj sen Supportinställningar under vänstermenyn.

Du ser då de två kontakter som har rätt att administera ert konto, en teknisk kontakt och en administrativ kontakt.

Den tekniska kontakten är den som fått inloggningsuppgifter till vår kundzon, vår ftp, databas samt backup.

Den administrativa kontakten är den som är angiven kontaktperson för fakturamottagare.

Notera att supportkontakter är samlade per kundnummer, det vill säga att om ni har flera konton under samma kundnummer är det samma supportkontakter för dem alla.

support.png