Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2019-03-19 oplanerat avbrott på webb/MySQL

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på databasserver

Period: 2019-03-19 14:20 - 16:30

Status: Information

Kort information: Vår nya MySQL server slutade svara kl 14:20

Mer information: Vi hade ett oplanerat haveri på vår nyinstallerade MySQL server. Servern hade slutat svara och tog lång tid vid uppstart på grund av hård omstart och diskkontroll.