Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2023-02-26 oplanerat avbrott på webbanrop

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på vissa webbanrop

Period: 2023-02-20 - 2023-02-26

Status: Information

Kort information: Anrop till PHP som kräver mycket ram har misslyckats

Mer information: Vissa anrop till php som kräver mycket ramminne har misslyckats då en php server hade slut på ram minne.