Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2020-08-06 oplanerat avbrott på utgående e-post från webb

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på leverans av viss utgående mail

Period: 2020-08-06 - 2020-08-11

Status: Information

Kort information: Vårt spamfilter hade felaktigt sluta processa nya mail

Mer information: Vårt utgående spamfilter från webben hade fastnat i sin hantering av ett gigantiskt mail. Därför köades ca 150 000 utgående mail upp under några dagar. Det tog sen servern rätt lång tid att komma ikapp och några mail klassificerades felaktigt som spam, därför dröjde leverans av vissa karantändade mail ytterligare. Vi har vidtagit åtgärder för att spamfiltret inte ska fastna på gigantiska mail och upptäcka om utgående kö blir för stor.