Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2019-12-16 oplanerat större avbrott på webb

Avseer tjänst: Oplanerat större avbrott på webb.

Period: 2019-12-16 13:30 - 19:30

Status: Åtgärdat

Kort information: Vi hade ett större oplanerat avbrott på större delen av vår webb. Periodvis var det totalt avbrott, och periodvis fungerade vissa tjänster (http men inte https) och sen rullade vi ut https manuellt.

Mer information: Samtliga kunder i vår delade servermiljö hade avbrott. Vi har jobbat på att återställa miljön och jobbar nu på att hitta orsaken till avbrottet.