Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Kontoadministration

Kort om inloggning till kundzon

Du hittar vår kundzon på lopnet.se/kund

Där loggar du in med de uppgifter du fick i välkomstmailet från oss.

Om du väljer att kryssa ur rutan "Lås inloggningen till mitt IP" kan din webbläsare byta ipnummer utan att du blir utloggad (bra om du flyttar dig ofta mellan olika nät) Mindre bra om någon kommer över din session, eftersom den inte längre är låst till ditt IP. Rekommenderas bara om du får problem med utloggning på grund av bytt ipadress.

Extra kort inloggningstid innebär 10 minuters inloggning innan sessionen upphör. Bra på publika datorer eller lånade datorer.

När du loggat in kan du antingen loggas in som en enskild användare för en domän, då får du inget val om att välja domän. Om du som i exemplet loggar in som en huvudanvändare får du välja en domän innan du kan fortsätta. (lopdemo.se är huvudanvändare, och lopdemo.com är kostnadsfri underanvändare).

Du kan antingen välja aktiv domän från popupmenyn uppe till höger, eller klicka på texten mitt på sidan.