Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2014-04-08 Alternativ smtp server

Avseer tjänst: Utgående mail

Period: 2014-04-08

Status: Infört.

Kort information: Alternativ smtp server för mail med många mottagare

Mer information:

Vi har konfigurerat upp en ny mailserver som kan användas för att skicka mail till många mottagare. Vår ordinarie mailserver är inställd på att inte godta för många mottagare per mail (för att begränsa risken för svartlistning när ett konto blir hackat och skickar spam). För kunder som vill skicka mycket mail hänvisar vi till smptreplay.i8t.com, läs mer på Fel vid mail: 471 Too many recipients