Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2022-05-17 oplanerad störning på vissa tjänster

Avseer tjänst: Oplanerad störning på viss databas och relaterade tjänster

Period: 2022-05-17

Status: Pågående

Kort information: Vissa tjänster som är beroende av databas visar problem

Mer information: Felsökning pågår