Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Konfiguration av e-post

Ställa in iPhone och iPad manuellt

För att lägga in ett manuellt e-postkonto i iPhone och iPad.

Lägg till Annat konto.

Välj Lägg till e-postkonto.

Ange ditt namn, din e-postadress och lösenord.

När du tryckt på nästa får du fylla i inkommande server, ange i8t.com

Du får fylla i din e-postadress och ditt lösenord igen.

Längre ner anger du utgående server, ange i8t.com

Du får fylla i din e-postadress och ditt lösenord igen, det står frivilligt, men det är det inte.

Tryck på Nästa och Spara.

När du är klar behöver du lägga till inställningar för Utgående e-post.

Gå därför in på ditt nya konto. Klicka på Konto igen. Sen på SMTP server för utgående e-post. Och sen på den primära servern som är På.

Se till att Användarnamn och Lösenord är ifyllt. Serverport bör ändras till 24.