Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2020-08-16 Byte av SSL certifikat (och TLS version)

Avseer tjänst: Byte av SSL certifikat och TLS version på vår mail i8t.com

Period: 2020-08-16 08:30

Status: Utfört

Kort information: Vi har bytt SSL certifikat till ett nytt

Mer information: Vi har bytt SSL certifikat på vår mailserver i8t.com och i samband med det ändrat till modernare ciphers och TLS versioner för IMAP och POP3 över SSL. Därför fungerar inte MD5 på SSL autentisering längre.