Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2022-03-25 oplanerat avbrott på ssl webbsidor

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på ssl webbsidor

Period: 2022-03-25 09:20-09:45

Status: Pågående

Kort information: Vissa ssl webbsidor är otillgängliga

Mer information: Felsökning pågår