Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Felsökning

Moduler saknas från php. Men bara i vissa mappar

Om du använder dig av vår baremetal server eller har ett användarnamn som börjar på t har du en egen php.ini fil som laddar de moduler du vill.

Men det kräver också en konfigurering i .htaccess filen. Så om den skrivs över eller ändras på annat sätt kan det vara bra att kontrollera innehållet i den jämfört med en backup.

Om du har en php.ini i rooten och php filer i samma mapp har alla moduler från den inladdade men php filer från en undermapp saknar samma moduler. Då behöver du lägga till följande rad i din .htaccess. Anpassa sökväg efter riktig sökväg (se informationsmail från oss)

<IfModule !mod_php5.c>
suPHP_ConfigPath /din/sökväg/till/php.ini/från/servern/sett/
</IfModule>