Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2020-04-25 byte av mjukvara för dns

Avseer tjänst: Byte av mjukvara för dns

Period: 2020-04-25 07:00

Status: Information

Kort information: Vi har bytt mjukvara i våra dns servrar

Mer information: För att kunan erbjuda dnssec framöver har vi nu bytt mjukvara för våra dnsservrar. Nytt gui kommer senare.