Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2022-01-12 oplanerat avbrott på webb

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på webb

Period: 2022-01-12 13:45 - 14:30

Status: Pågående

Kort information: Vi dras med DDOS problem mot en site.

Mer information: Arbete pågår med begränsning av resurser för den attackerade sidan.