Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2019-05-15 oplanerat avbrott på ftpserver

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på vår ftp crush.i8t.com

Period: 2019-05-15 15:40-17:45

Status: Avklarat

Kort information: Vår ftp server var nere

Mer information: Vår ftp server gick ner, vid felsökning hittades ett större fel som gjorde att det beslutades att installera en ny virtuell server och uppdatera ftp mjukvaran till senaste version istället.