Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2022-11-22 oplanerat avbrott på gammal webb

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på tidigare php versioner

Period: 2022-11-22 06:00 - 07:30

Status: Information

Kort information: Gamla php versioner har haft belastningsproblem

Mer information: Vi arbetar på en att hitta orsak och åtgärda då vi har belastningsproblem med en php nod