Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2016-06-01 Uppdaterat kerio server

Avseer tjänst: Kerio mailserver

Period: 2016-06-01 06:58-07:00

Status: Utfört

Kort information: Vi har uppdaterat kerio.

Mer information:

Vi har uppdaterat kerio till senaste patch för att stödja Outlook 2016 version 21+.