Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2022-04-19 planerat underhållsfönster

Avseer tjänst: Planerat avbrott på många tjänster

Period: 2022-05-01 07:00-11:00

Status: Utfört

Kort information: Vi kommer arbeta på många system

Mer information: Uppdatering av PHP, MySQL etc

Uppdatering 9:05 - Apache och PHP uppdaterat

Uppdatering 11:30 - Arbete klart, drog över lite på tiden.