Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2016-02-08 MySQL Strict mode

Avseer tjänst: MySQL databas

Period: 2016-02-08 08:00-08:15

Period med strict mode på: 2016-02-07 07:00 tom 2016-02-08 08:15

Status: Ändrat.

Kort information: Justering av vår MySQL server

Mer information:

Vid byte av MySQL till 5.6 hade vi inte räknat med att många kunder inte använde strict mode på sina SQL frågor. Vi har därför ändrat i servern så den godkänner frågor som inte är skrivna i strict sql. Kort avbrott vid ändring av konfigurationsfil.