Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2016-08-25 Problem med leverans av e-post

Avseer tjänst: Utgående mailserver smtp1 och smtp2

Period: 2016-08-25 22:00 - 2016-08-29 08:00

Status: Aktuellt - löst

Kort information: Vi har haft problem med svartlistning av utgående e-post.

Mer information:

Vi har dessvärre skickat stora mängder skräppost och virus till andra e-post servrar på grund av att en av våra användare blivit hackad. Användaren hade begärt undantag från vår gräns på 50 mail per timme och därför kunde hackaren skicka så stora mängder spam. Vi kommer se över de som har begärt undantag och jämföra med faktiskt användande för att se om vi kan justera dessa gränser något.

Detaljer:

smtp1.i8t.com och smtp2.i8t.com blev svartlistade och vissa mail (som har skickats över IPv4) har studsat. mail som har skickats via smtp3.i8t.com och smtp4.i8t.com samt smtprelay1.i8t.com och smtprelay2.i8t.com har däremot levererats utan problem.

Har du fått ett felmeddelande på ditt utgående meddelande behöver du skicka det igen.