Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Webbmail

Skapa ett avancerat semestersvar från noreply@dindomän

För att skapa ett semestersvar (som regel) som inte skickas från din användare behöver du logga in i vår gamla webbmail, gå till https://i8t.com/ och tryck på avbryt vidarebefodring.

Väl inloggad, välj "Regler" i menyraden.

Tryck sen på "Edit advanced rules"

Ange ett namn för den nya regeln och tryck på "Create".

Tryck sen på "Edit"

Välj i Data "Human Generated" och tryck på "Utför ändringar"

Sen väljer du "Any To or CC is" och fyller i din mailadress som parameter.

Som Action väljer du "React with" och skapar det mailet du vill ska skickas som svar.

Du behöver ha en tom radbrytning mellan Subject raden. Mailet bör vara på engelska eftersom åäö har en förmåga att bli fel teckenkodning på.

Här finns React with koden som text:

From: "Jones Johnson" <noreply@lopdemo.se>
To: ^F
X-Autogenerated: Reply
Subject: Im out of office ^S


Dear sender.

I got your message. Im on vacation and will be back on ..

Respectfully,
Jones Johnson

^F blir översatt till avsändaren

^S blir ersatt med ämnet 

Här finns alla regler och actions förklarade.