Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2022-01-24 oplanerat avbrott på webb

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på webb

Period: 2022-01-24 20:55-21:05

Status: Information

Kort information: En akut justering infördes

Mer information: För att inte något större avbrott ska se i våran infrastruktur måste vi utföra ett akut arbete på vår nya filserver