Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2019-07-01 Uppdateringar av spamfilter och mailrelaterade tjänster

Avseer tjänst: Spamfilter och mailrelaterade tjänster

Period: 2019-07-01

Status: Utfört

Kort information: Vi har lagt in säkerhetsuppdateringar på samtliga mailtjänster

Mer information: Vi har rullat ut uppdateringar av system på alla mailtjänster.