Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2018-03-22 oplanerat avbrott på kerio

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på kerio e-post

Period: 2018-03-22 21:00

Status: Pågående

Kort information: Vår kerio server behöver lite akut underhåll

Mer information: Arbete pågår