Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

Här sparar vi driftinfo och incidentrapporter rörande alla våra tjänster. Aktuell status finner du på lopstatus.se eller lopdrift.se

2024-04-24 Akut patchning och härdning av ftpserver

2024-04-02 flytt av lopstatus.se och övervakning

2024-01-30 POP3 på okrypterad anslutning avstängd

2024-01-16 oplanerat avbrott på ssh

2023-12-01 oplanerat avbrott på viss webb

2023-10-24 uppgraderat operativsystem

2023-08-09 oplanerat avbrott på mail

2023-05-30 oplanerat avbrott på tjänst

2023-04-30 planerat servicefönster

2023-03-20 krav på kryptering på IMAP

2023-04-02 planerat underhållsfönster

2023-03-11 - 2023-03-12 installation av ny hårdvara

2023-02-26 oplanerat avbrott på webbanrop

2023-02-02 oplanerat avbrott på ssh och viss mail

2022-11-22 oplanerat avbrott på gammal webb

2022-11-20 planerad avveckling av PHP 7.3

2022-11-06 planerad avveckling av PHP 7.1 och PHP 7.2

2022-10-06 oplanerat avbrott på webb

2022-10-23 planerad avveckling av PHP 5.4 och PHP 5.6

2022-09-29 oplanerat avbrott på samtliga tjänster

2022-09-15 oplanerat avbrott på inkommande mail från Office 365

2022-09-14 oplanerat avbrott på MySQL

2022-08-08 oplanerat avbrott på *.i8t.com

2022-05-18 Ändring av interna anrop till gamla php tjänster

2022-05-17 oplanerad störning på vissa tjänster

2022-05-29 planerat underhållsfönster

2022-04-19 planerat underhållsfönster

2022-04-13 oplanerat avbrott på webb php 7.3

2022-03-27 oplanerat avbrott på delorean 1 backup

2022-03-25 oplanerat avbrott på ssl webbsidor

2022-01-24 oplanerat avbrott på webb

2022-01-22 Planerat avbrott på webb

2022-01-17 ändring kring okrypterad anslutning vid hämtning av e-post

2022-01-12 oplanerat avbrott på webb

2021-12-06 oplanerat avbrott på webb PHP 7.4+

2021-12-05 planerat underhållsarbete

2021-11-22 oplanerat avbrott på samtlig webb

2021-10-10 Planerat arbete med BGP

2021-09-27 oplanerat avbrott på samtliga tjänster

2021-09-14 planerat arbete hos leverantör

2021-08-24 oplanerat avbrott på del av webb

2021-06-03 oplanerat avbrott på PHP 7.4

2019-06-25 Säkerhetsuppdatering

2019-07-01 Uppdateringar av spamfilter och mailrelaterade tjänster

2019-05-15 oplanerat avbrott på ftpserver

2019-04-09 Säkerhetsuppdatering av kerio server

2019-04-07 Planerat arbete med vissa känsliga tjänster

2019-04-22 Planerat arbete, totalt avbrott på samtliga tjänster

2019-03-19 oplanerat avbrott på webb/MySQL

2019-03-24 Planerat större avbrott

2019-03-10 Omstart av ssh server

2019-03-02 planerat avbrott på kerio e-postserver

2019-01-27 planerat avbrott på MySQL

2021-06-20 Servicefönster samtliga tjänster

2019-01-11 patch av PHP 7.2 miljö

2021-05-23 Servicefönster samtliga tjänster

2021-05-09 Servicefönster samtliga tjänster - inställt

2021-03-29 säkerhetsuppdatering av ftp server

2021-03-29 säkerhetsuppdatering av PHP 7.2 och 7.3

2018-12-06 oplanerat avbrott på dedikerad https server

2021-03-11 oplanerat avbrott på utgående mail

2021-02-04 oplanerat avbrott på i princip samtliga tjänster

2021-01-30 ändring av smtp ssl port 587

2018-10-22 oplanerat avbrott på webb

2018-10-12 Aktivering av https ssl via letsencrypt för alla domäner

2018-10-15 oplanerat avbrott på webb

2020-11-01 oplanerat avbrott på PHP 7.4

2020-10-28 oplanerat avbrott på samtliga tjänster

2018-09-27 Akut säkerhetspatch av system för dedikerat IP

2020-09-27 planerat avbrott, byte av serverhall

2020-08-16 Byte av SSL certifikat (och TLS version)

2020-08-06 oplanerat avbrott på utgående e-post från webb

2018-09-03 oplanerad störning på PHP 5.6 webb

2020-06-22 oplanerad återställning av viss dns

2020-06-02 byte av SSL kedja

2020-05-25 oplanerat avbrott på webb

2018-08-20 Planerad uppgradering av Apache och PHP

2020-05-13 Införande av begränsning för xmlrpc.php

2020-04-25 byte av mjukvara för dns

2018-09-01 Planerat avbrott på kerio mailserver

2018-08-10 uppdateringar av kernel på mailfilter

2020-04-12 Planerat avbrott på samtliga tjänster

2020-02-23 Planerat servicefönster

2020-02-03 oplanerat avbrott på webb

2020-02-16 Planerat servicefönster - inställt

2020-02-09 Planerat servicefönster

2020-01-25 oplanerat avbrott på ftp server

2020-01-18 oplanerat avbrott på MySQL

2019-12-16 oplanerat större avbrott på webb

2019-12-11 oplanerat avbrott på mailleverans

2019-10-20 Planerat arbete e-postserver, nytt IP nummer

2019-09-19 Säkerhetsuppdatering av webbservrar

2018-07-24 oplanerat avbrott på IPv6 leverans i Nederländerna

2018-07-13 oplanerat avbrott på FTP och dns1

2018-06-24 Planerat avbrott på SSL tjänster

2018-05-12 säkerhetsuppdatering av PHP 7

2018-04-09 08:35-08:54 Hicka på nätet

2018-04-07 planerat avbrott på kerio mailserver

2018-03-22 oplanerat avbrott på kerio

2018-02-14 ändring av utgående e-post från php

2018-02-15 Planerad uppgradering av program som kör webb

2018-01-15 oplanerat avbrott lopstatus.se

2016-12-01 Uppdatering av mailservrar och spamfilter

2016-10-25 Planerat arbete på internetförbindelse

2016-10-08 Byte av primär bgp router

2016-09-24 Problem med utgående IPv6 trafik

2016-09-23 Större avbrott

2016-09-15 Nya konton får ny ftp server

2016-09-15 Byte av externt IP för ns1.i8t.com

2016-09-25 Säkerhetsuppdatering av webbservrar innanför lastbalanserare

2016-08-25 Problem med leverans av e-post

2016-08-10 Bytt certifikat för mailserver

2016-07-05 Ändrat .htaccess inför Apache 2.4

2016-07-04 Bytt certifikat för kerio

2016-05-17 Ny phpmyadmin

2016-05-03 Byte av IP för webb

2016-04-09 Bytt krypteringsmetod för lösenord

2014-04-08 Alternativ smtp server

2016-04-26 Uppdaterat roundcube webmail

2016-06-01 Uppdaterat kerio server

2016-03-07 Kort avbrott på mailtjänst

2016-05-03 Uppdaterat SOA serial

2016-03-20 Onödig postmaster borttagen

2016-04-20 Ändrad konfiguration på SMTP

2016-02-10 FTP avbrott

2016-02-08 MySQL Strict mode

2016-01-28 Fördröjning av leverans av e-post

2016-01-28 Problem med prestanda på MySQL server

2016-01-22 Omstart av MySQL

2015-12-22 Uppdatering av Crashplan

2015-12-22 Stopp i spamfilter

2016-03-07 Byte av mjukvara för dnsuppslag

2015-12-10 ny anycast namnserver

2015-12-01 Byte av IP serie på kontor

2016-02-07 Uppgradering av MySQL

2016-02-01 Ändring av loggning för webb

2016-01-22 Optimering av zfs på filserver

2015-11-13 redirector egen lagringsmotor

2015-11-11 Planerat strömavbrott

2015-11-06 ns1.i8t.com fristående backend.

2015-11-04 Fel i utgående mailserver för webb

2015-10-27 Byte av utgående server för cxs

2015-11-06 Intern dns ny mjukvara

2015-10-25 Arbete med intern dns

2015-10-28 Stopp i spamfilter

2015-10-26 Fördröjning av e-post

2015-10-24 Flytt av virtuella servrar

2015-10-24 Systemuppdateringar

2015-10-16 Kerio uppdatering

2015-10-04 SSH Server byte

2015-10-11 Ändring av utgående IP

2017-12-14 Driftstörning kerio

2017-12-12 Uppgradering av vår backup miljö

2017-11-24 Oplanerat avbrott på webb

2017-04-27 Driftstörning diverse stöd tjänster

2017-04-20 Ny FTP server

2017-03-20 Gamla IP nummer är avstängda

2017-10-05 Aktiverar http/2

2017-10-02 Säkerhetsuppdatering av webbservrar innanför lastbalanserare

2017-09-25 Oplanerat större avbrott på grund av intrång.

2017-09-18 Uppdatering av FTP server

2017-02-17 Uppdaterat crush ftp till version 8

2017-02-08 Haveri på spamfilter

2017-01-31 Byte av mjukvara på intern dns

2017-01-21 Flytt av proxy för gammal IP serie

2017-01-21 Driftstörningar på webb och vissa andra tjänster

2017-01-18 20:30 Avbrott på kundzon och utgående mail från webb

2017-01-12 Uppdatering av kerio mailserver

2017-01-06 MySQL omstart

2017-01-02 Problem med försening av e-post

2017-06-08 Problem med backupserver

2017-06-07 Fördröjning av leverans av e-post

2017-06-07 Uppdatering av spamfilter

2017-05-17 Uppdatering av spamfilter

2017-05-16 overkill ftp avstängd

2017-05-14 Kerio uppdatering