Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2022-01-22 Planerat avbrott på webb

Avseer tjänst: Webb och ftp tjänst

Period: 2022-01-22 06:00-10:00

Status: Utfört

Kort information: Vi kommer byta aktiv filserver

Mer information: Bytet innebär avbrott på ssh och ftp servern. Samt all webb. Det blev också en uppdatering och patching av PHP 7.4 miljön.

Uppdatering 06:00 - arbete påbörjat.

Uppdatering 07:45 - arbetet slutfört.

Uppdatering 12:00 - problem har uppstått med PHP 7.4 miljön. Felsökning pågår.

Uppdatering 14:00 - vi avvaktar resultat och ser om de ändringar vi gjort idag hjälpt

Uppdatering 16:30 - vi har nu optimerat ytterligare och väntar på resultat. Vi anser oss nog klara nu förhoppningsvis.