Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

DNS administration

Översättningstabell IP nummer för egen dns

För dig som använder egen DNS och har fått uppmaning att peka om din domän kan använda tabellen nedan för att få rätt IPnummer

Vill du använda PHP 5.6 kan du peka www och @ på 185.84.28.31. Men testa din sida där först, exempelvis ertdomännamn.se.preview.i8t.com. Läs igenom steg för steg först. Miljön skiljer sig en del från 5.4

Översättningstabell IP nummer
Gammalt IP Nytt IP Typ av pekare
94.247.173.101 185.84.28.20 @
94.247.173.102 185.84.28.20
94.247.173.103 185.84.28.20
94.247.173.104 185.84.28.20
94.247.173.105 185.84.28.21 www 
94.247.173.106 185.84.28.21 www 
94.247.173.112 185.84.28.21 www 
94.247.173.113 185.84.28.21 www 
94.247.173.108 185.84.28.22 subdomän 
94.247.173.114 185.84.28.22 subdomän 
94.247.173.119 185.84.28.23
94.247.173.120 185.84.28.24 www 
94.247.173.121 185.84.28.25 subdomän 
94.247.173.124 185.84.28.26
94.247.173.125 185.84.28.27 www 
94.247.173.126 185.84.28.28 subdomän 
94.247.173.127 185.84.28.29 subdomän 
- 185.84.28.30 redirect 301 
- 185.84.28.31 PHP 5.6 @ och www 
- 185.84.28.32 PHP 5.6 subdomän 
- 185.84.28.33 PHP 7.1 @ och www 
- 185.84.28.34 PHP 7.1 subdomän 
- 185.84.28.35
- 185.84.28.36