Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Apache 2.4 och PHP 5.6

Installerade och aktiverade PHP moduler (och det som saknas)

Möjligheten att aktivera och avaktivera php moduler är borttagen.

Vi tyckte det var en god möjlighet och vet att många användare älskar det. Men det blev helt enkelt för mycket supportärenden.

Borttaget (kontakta oss om ni använder, så har vi en lösning):

ffmpeg

Installerat:

extension=bcmath.so
extension=bz2.so
extension=calendar.so
extension=ctype.so
extension=curl.so
extension=dba.so
extension=dom.so
extension=exif.so
extension=fileinfo.so
extension=filter.so
extension=ftp.so
extension=gd.so
extension=gettext.so
extension=gmp.so
extension=hash.so
extension=iconv.so
extension=imagick.so
extension=imap.so
extension=json.so
extension=ldap.so
extension=mailparse.so
extension=mbstring.so
extension=mcrypt.so
extension=memcached.so
extension=mysql.so
extension=mysqli.so
extension=odbc.so
extension=openssl.so
extension=pdf.so
extension=pdo.so
extension=pdo_mysql.so
extension=pdo_sqlite.so
extension=phar.so
extension=posix.so
extension=pspell.so
extension=recode.so
extension=session.so
extension=simplexml.so
extension=soap.so
extension=sockets.so
extension=svn.so
extension=tidy.so
extension=tokenizer.so
extension=xdiff.so
extension=xml.so
extension=xmlreader.so
extension=xmlrpc.so
extension=xmlwriter.so
extension=xsl.so
extension=zip.so
extension=zlib.so