Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2018-04-09 08:35-08:54 Hicka på nätet

Avseer tjänst: Korta avbrott på delar av vårt nät

Period: 2018-04-09 08:35-08:54

Status: Information

Kort information: Vi hade ett par korta avbrott på delar av vårt nät

Mer information: En ändring hos leverantör medförde två kortare avbrott på delar av vårt nät.