Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Vanliga frågor

Brandväggsregler, öppna portar

Följande portar och protokoll är öppna för utgående trafik från våra webbservrar

Detta är om din sida behöver gå in och hämta någon information från en annan server. Normalt påverkar detta inte din sida eftersom de vanligaste portarna är med.

Port  Protokoll  Beskrivning 
20  TCP  FTP Data
21  TCP  FTP
25  TCP  SMTP 
43  TCP  Whois 
53  UDP+TCP  DNS
80  TCP  HTTP 
82  TCP  SOAP 
110  TCP  POP3 
123  UDP+TCP  NTP 
143  TCP  IMAP 
443  TCP  HTTPS
465  TCP  SSMTP 
587  TCP  SSMTP 
993  TCP  IMAPS 
995  TCP  POP3 
3306  TCP  MySQL
4567  TCP  Betalsystem 
25025   TCP   Special SMTP 

Önskar du någon ytterligare port går det säkert att lösa med en bra motivering, kontakta oss =)