Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2021-12-06 oplanerat avbrott på webb PHP 7.4+

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på delar av webb PHP 7.4

Period: 2021-12-06

Status: Pågående

Kort information: Vi dras med stabilitetsproblem på delar av vår webb

Mer information: Felsökning pågår