Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2017-05-14 Kerio uppdatering

Avseer tjänst: Kerio mailserver

Period: 2017-05-14 07:00-09:00

Status: Utfört

Kort information: Vi har uppdaterat kerio, och bytt IP-nummer på servern.

Mer information:

Vi har uppdaterat kerio till senaste säkerhetspatch