Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2018-02-14 ändring av utgående e-post från php

Avseer tjänst: E-post skickad via php eval()

Period: 2018-02-14 08:00

Status: Information

Kort information: Vi har stoppat all utgående e-post som skickas via eval()

Mer information: Vi flyttar all e-post genererad via eval() funktion i php till vår utgående e-post karantän. Det i ett försök att helt eliminera utgående spam. Tidigare har vi begränsat efter 200 mail, men det har varit för generöst vid spamutskick.