Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Vanliga frågor

Hämta filer från vår backup

Vi har 2 och ett halvt vägar att hämta filer från vår backup på.

 

Steg 1 - det lättaste.

Se ditt mail med användaruppgifter, under sektionen "Backup". Notera att det är ditt användarnamn med tillägget "-backup" (Ett separat lösenord dock)

s1.png

Om du saknar sektionen Backup, skicka inloggningsuppgifterna till dig på nytt.

Logga in på vår ftp server med uppgifterna.

s2.png

Väl inne på ftpn hittar du mappar med datum. Datumen är då backupen gjordes. I mappar utan tillägg ligger en kopia på FTP rooten. Och i en mapp med ändelsen -mysql ligger kopior på alla databaser som gzippad mysqlexport.

s3.png

Steg 2 - lite mer tekniskt.

Logga in på ssh.

Steg 2 och ett halvt.

I vår kundzon finns ett grafiskt gränssnitt