Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Vanliga frågor

Request for email address validation

Begäran för validering av e-postadress

ICANN som administrerar domäner kräver att nya kontaktid som skapas validerar sin e-postadress. Det är ett krav sedan 1 januari 2014. Vårt system skickar automatiskt ut ett mail (exempelmail på engelska nedan) där vi begär att du klickar på en länk för att bekräfta din e-postadress. Bekräftelsen registreras hos ICANN.

Bekräftelsen skickas ut:

  • När du skapar ett kontaktid.
  • Om du byter e-postadress.
  • Om du byter adress eller annan uppgift på ett befintligt kontaktid som är skapat innan 2014.

Bekräftelsen är en gång per e-postadress och hör till kontaktid.

En kopia av mailet som skickas följer:

Request for email address validation

Dear registrant or prospective registrant,

due to the requirements under the ICANN Registrar Accreditation Agreement we are required to confirm the validity of the email address provided for the domain name registration application or contact creation.

The domain(s) listed below were registered/updated with your e-mail address in the domain owner contact. It is now mandatory that you confirm the accessibility of your email address.
Verification required until / Domain Name

datum / domän

You will only have to do this once for each email address used.

Please click on the following link to confirm that you have received
this email and to validate your email address:

http://emailverification.info