Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

SSH, htaccess, GIT etc

Synkronisera filer till/från SSH servern med hjälp av rsync

Synkronisera filer till/från SSH servern med hjälp av rsync

Det kan vara användbart att kunna kopiera hela din mapp, i backupsyfte eller för att synca din lokala kopia. Med ett smart sync verktyg istället för ftp. Ett tips kan vara att använda Inloggning till SSH med automatisk login

Kort introduktion till rsync

Vi rekommenderar flaggorna -v (verbose) och -a (archive). Vill du att den raderar befintliga filer på destinationen som saknas på källan kan du lägga till flaggan –del

Synkronisera en mapp FRÅN din lokala dator TILL lopnet

Detta kommando synkroniserar mappen ”~/Sites/lopdemo.se/” till ”~/lopdemo.se/” på ssh servern.

user@client:~> rsync -va ~/Sites/lopdemo.se/ s123@ssh.i8t.com:~/lopdemo.se/

Synkronisera en mapp FRÅN lopnet TILL din lokala dator

user@client:~> rsync -va s123@ssh.i8t.com:~/lopdemo.se/ ~/Sites/lopdemo.se/