Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2018-07-24 oplanerat avbrott på IPv6 leverans i Nederländerna

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på IPv6 nätet i Nederländerna

Period: 2018-07-24 14:25

Status: Pågående

Kort information: Leaseweb har felaktigt annonserat ut vårt IPv6 nät i Nederländerna

Mer information: På grund av felaktig konfiguration i BGP hos leaseweb annonserar de ut våra IPv6 adresser hos sig. Berör endast deras kunder i Nederländerna.