Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2024-04-02 flytt av lopstatus.se och övervakning

Avseer tjänst: Vi flyttar vår övervakningsserver till finland

Period: 2024-04-02

Status: Pågående

Kort information: Vår övervakningsserver flyttas till finland

Mer information: Arbete pågår