Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2020-02-03 oplanerat avbrott på webb

Avseer tjänst: Oplanerat avbrott på vissa webbtjänster

Period: 2020-02-03 16:45 - 20:35

Status: Pågående - avklarat?

Kort information: Vi felsöker vad som skett

Mer information: Felsökning pågår, verkar initialt som en kernelpanic. SSH servern är otillgänglig under tiden arbete pågår. SSH servern är tillbaka i normalt drift. Vi avvaktar svar från en kund/användare angående lite potentiellt märkliga processer som kördes på vår ssh server.