Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Apache 2.4 och PHP 5.6

Apache 2.2 -> 2.4 innebär ny syntax i .htaccess för deny/allow

I .htaccess kan du tillåta eller neka besökare baserat på besökarens IP adress.

Exempelvis nekar man all åtkomst till secret.php i .htaccess som nedan:

<Files "secret.php">
Require all denied
</Files>

I exemplet nedan nekas alla besökare.

2.2 konfiguration i .htaccess:

Order deny,allow
Deny from all

2.4 konfiguration i .htaccess:

Require all denied

I exemplet nedan tillåts alla besökare (standard)

2.2 konfiguration i .htaccess:

Order allow,deny
Allow from all

2.4 konfiguration i .htaccess:

Require all granted

I nedanstående exempel tillåts alla besökare från ip 192.168.0.1 till 192.168.0.128. Ett exempel som inte går i praktiken eftersom 192.168.x är privata adresser och aldrig når vår server. Alla andra besökande ip adresser nekas.

2.2 konfiguration i .htaccess:

Order Deny, Allow
Deny from all
Allow from 192.168.0.1/25

2.4 konfiguration i .htaccess:

Require 192.168.0.1/25

apache.org dokumentation