Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Vanliga frågor

Rekommenderade behörigheter på filsystemet via FTP och SSH.

Här har vi samlat lite information om behörigheter i vårt system, inklusive rekommenderade behörigheter för mappar och filer.

Din rootmapp har som standard behörighet 751, det vill säga att du som ägare av mappen kan läsa, skapa och exekvera. Om du ändrat behörighet kan du sätta tillbaka behörigheterna via vår ssh server eller ditt ftp program. Andra användare kan inte lista innehållet i din mapp, men vet dom vad filen heter får dom tillgång till den (om filens behörigheter tillåter)

$ chmod 751 .
$ ls -al
drwxr-x--x  1 s0000  s0000  .

Om du har en mapp eller fil som du inte vill ska kommas åt via webben eller någon annan användare kan du skapa en mapp/fil som börjar på .ht, exempelvis .htconfig eller .htsessions (dom blir då automatisk skyddade för åtkomst via webben) Samt om du sätter dessa behörigheter på fil och mapp har ingen annan än du behörighet till dem, tanken är att du ska inkludera och eller spara filer från PHP.

$ chmod 640 .htconfig
$ ls -al
-rw-r-----  1 s0000  s0000  .htconfig
 
$ chmod 750 .htsessions
$ ls -al
drwxr-x---  1 s0000  s0000  .htsessions