Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2016-03-20 Onödig postmaster borttagen

Avseer tjänst: Mailadministration

Period: 2016-03-20

Status: Avklarat

Kort information: Vi har tagit bort postmaster kontot från standarduppsättning

Mer information:

Vi har ändrat hur du kan administrera e-post för din domän och postmaster kontot som tidigare skötte behörighet är numera överflödigt. De konton som inte loggat in på ett år har raderats.