Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Flytta dina värden från php.ini till .htaccess.

php_value include_path     ".:/usr/local/lib/php" 
php_flag  display_errors    Off
php_value upload_max_filesize 2M