Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Apache 2.4 och PHP 5.6

PHP konfiguration flyttar från php.ini till htaccess

Flytta dina värden från php.ini till .htaccess.

php_value include_path     ".:/usr/local/lib/php" 
php_flag  display_errors    Off
php_value upload_max_filesize 2M