Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Kerio e-post och kalenderserver

Dela ut kalender till kollegor

Börja med att logga in i kerio webbmailen. kerio.i8t.com

Klicka på kalendersymbolen.

Klicka på pilen till höger om din kalender och välj Delning.

Du får då upp en ruta där du kan lägga till användare som ska ha tillgång till din kalender. Endast användare på servern kan läggas till.

Det är högst rekommenderat att välja "Alla från ertdomännamn.se" istället för att välja en enskild användare. Notera att du aldrig ska välja Alla från servern eller Publik tillgänglig.

När du är har valt vem du ska dela ut kalendern till kan du välja om de bara ska kunna läsa kalendern, eller om de ska kunna editera i den. Vi rekommenderar att du låter den stå på Läsare.

Tryck Spara och du är klar. Du har nu delat ut din kalender till dina kollegor.