Den här sidan är nyligen utvecklad, vi tar gärna emot synpunkter kring tjänsten.

Driftinfo och incidentrapporter

2016-01-22 Optimering av zfs på filserver

Avseer tjänst: Filserver

Period: 2015-12-22 23:20

Status: Avklarat

Kort information: Optimerat vissa variabler på filsystem

Mer information:

Vi har ändrat vissa prestandarelaterade variabler på vårt filsystem. Inget avbrott eller driftstörning alls.